ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ανώτατες Σπουδές
Ιατρική Σχολή Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(κατόπιν εισαγωγικών πανελληνίων εξετάσεων)

Πτυχίο Ιατρικής
Βαθμός: Λίαν καλώς

Υπηρεσία υπαίθρου
Αγροτικό ιατρείο Μελιβοίας

Εκπαίδευση στην ειδικότητα Χειρουργική Παίδων
Παιδοχειρουργική κλινική Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης

Λήψη ειδικότητας
Κατόπιν εξετάσεων
Εξειδίκευση στην Εντατικολογία Παίδων
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης

Διδακτικό έργο
Διδασκαλία στους φοιτητές 4ου και 6ου έτους στο μάθημα της βασικής και εξειδικευμένης ΚΑΡΠΑ στα παιδιά
Διδασκαλία στις νοσηλεύτριες παιδιατρικής ειδικότητας στο μάθημα της παρεντερικής διατροφής σε παιδιατρικούς ασθενείς

Συγγραφικό έργο
Θωρακικό και κοιλιακό τραύμα στα παιδιά σε εγχειρίδιο τραύματος της ΜΕΘ Παίδων Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης

Συνέδρια, παρουσιάσεις
Συμμετοχή σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια παιδοχειρουργικά συνέδρια αλλά και συνέδρια γενικής χειρουργικής με παρουσιάσεις και posters.

Παρούσα επαγγελματική κατάσταση
Ιδιώτης Χειρουργός Παίδων στη Λάρισα

Οικογενειακή κατάσταση
Έγγαμος, πατέρας 2 παιδιών